Balsalister
Mervärdesskatt är inräknad i priserna.

Trekantlist 1000 mm		Balsalist 1000 mm	Balsalist 1000 mm

 5 x 5	 7,00 kr		1 x 50	 11,00 kr	1 x 30   7,00 kr
 6 x 6	 8,00 kr		1,5 x 50 12,00 kr	1,5 x 30  8,00 kr
 8 x 8	 9,00 kr		2 x 50	 14,00 kr 	2 x 30 	  9,00 kr
10 x 10	10,00 kr		3 x 50	 15,00 kr  	3 x 30	 11,00 kr
12 x 12	11,00 kr     	4 x 50   16,00 kr	4 x 30	 12,00 kr
13 x 13	12,00 kr		5 x 50   19,00 kr	5 x 30  14,00 kr
15 x 15 14,00 kr		6 x 50   21,00 kr	6 x 30  15,00 kr
18 x 18 16,00 kr		7 x 50   23,00 kr	7 x 30  16,00 kr
23 x 23 22,00 kr		8 x 50   25,00 kr	8 x 30  18,00 kr
		 		10 x 50 29,00 kr	10 x 30 22,00 kr

Balsalist 1000 mm	   Balsalist 1000 mm		Bakkantlist 1000 mm
  1 x 2	3,00 kr	 	4 x 20	 8,40 kr	 2 x 10  7,00 kr
  1 x 3	3,00 kr	 	4 x 25	 9,80 kr	 2 x 15  7,30 kr
  1 x 5	3,20 kr	 	5 x 5	 4,20 kr	 3 x 10  7,80 kr
  1 x 10	3,30 kr	 	5 x 6	 4,50 kr	 3 x 15  8,40 kr
  1 x 15	4,20 kr	 	5 x 7	 5,00 kr	 3 x 20  9,00 kr
1,5 x 1,5	3,20 kr	 	5 x 10	 5,60 kr	 4 x 10  8,70 kr
1,5 x 5		3,70 kr	 	5 x 12	 7,00 kr	 4 x 15  9,00 kr
1,5 x 10	4,20 kr	 	5 x 15	 8,40 kr	 4 x 20  10,00 kr
1,5 x 12	4,50 kr	 	5 x 20	10,00 kr	 4 x 25  11,00 kr
1,5 x 15	5,60 kr	 	5 x 25	11,20 kr	 4 x 30  12,00 kr
1,5 x 20	6,00 kr	 	6 x 6	 5,20 kr	 4 x 35  12,60 kr
1,5 x 25	7,00 kr	 	6 x 10	 6,30 kr	 5 x 10  9,00 kr
  2 x 2	3,00 kr	 	6 x 12	 7,00 kr	 5 x 15  10,00 kr
  2 x 3	3,20 kr	 	6 x 15	 8,40 kr	 5 x 20  10,50 kr
  2 x 4	3,50 kr	 	6 x 20	 9,80 kr	 5 x 25  11,50 kr
  2 x 5	3,60 kr	 	6 x 25	12,60 kr	 5 x 30  13,00 kr
  2 x 6	3,70 kr	 	7 x 7	 5,90 kr	 6 x 15  10,50 kr
  2 x 7	3,80 kr	 	7 x 10	 7,00 kr	 6 x 20  11,00 kr
  2 x 10	4,20 kr	 	7 x 12	 7,60 kr	 6 x 25  12,60 kr
  2 x 12	5,00 kr	 	7 x 15	 8,60 kr	 6 x 30  13,50 kr
  2 x 15	5,60 kr	 	7 x 20	 9,80 kr	 6 x 35  14,00 kr
  2 x 20	6,30 kr	 	7 x 25	12,00 kr	 7 x 20	 12,00 kr
  2 x 25	7,00 kr	 	8 x 8	 7,00 kr	 7 x 25	 14,00 kr
  3 x 3	3,00 kr	 	8 x 10	 7,60 kr	 7 x 30  15,50 kr
  3 x 4	3,10 kr	 	8 x 12	 9,00 kr	 7 x 35  17,00 kr
  3 x 5	3,30 kr	 	8 x 15	10,50 kr	 8 x 15	 11,00 kr
  3 x 6	3,50 kr	 	8 x 20	11,50 kr	 8 x 20	 14,00 kr
  3 x 7	3,80 kr	 	8 x 25	12,60 kr	 8 x 25  15,00 kr
  3 x 10	4,50 kr		10 x 10	 8,40 kr	 8 x 30  16,00 kr
  3 x 12	5,00 kr		10 x 12	 9,80 kr	 8 x 35  17,50 kr
  3 x 15	5,60 kr		10 x 15	11,20 kr	 8 x 40  18,00 kr
  3 x 20	7,00 kr		10 x 20	14,70 kr	 9 x 30  19,00 kr
  3 x 25	8,40 kr		10 x 25	16,80 kr	10 x 30  19,50 kr
  4 x 4	3,50 kr		12 x 12	11,20 kr	10 x 35  21,00 kr
  4 x 5	4,20 kr		12 x 15	12,60 kr	10 x 40  22,00 kr
  4 x 6	4,40 kr		15 x 15	14,00 kr	10 x 45  22,50 kr
  4 x 7	4,50 kr		15 x 20	17,00 kr	10 x 50  24,00 kr
  4 x 8	5,00 kr		20 x 20	22,00 kr	12 x 30  25,00 kr
  4 x 10	5,60 kr		25 x 25	31,00 kr	12 x 35  26,00 kr
  4 x 12	6,30 kr		50 x 50	105,00kr	15 x 35  26,50 kr
  4 x 15	7,00 kr		60 x 60	112,00kr	15 x 45  27,00 kr

		
		
		
		
		

Tillbaka till startsidan

© alla bilder: Bosse Gårdstad, Vallentuna