Lind används mycket till bygge av modellbåtar
Mervärdesskatt är inräknad i priserna.
Lindflak	1000 mm

1 x 60		22,00 kr
1,5 x 60	24,00 kr
2 x 60		26,00 kr
2,5 x 60 	28,00 kr
3 x 60     	31,00 kr
4 x 60		34,00 kr
5 x 60		39,00 kr
6 x 60		47,50 kr
7 x 60		52,00 kr
8 x 60		56,50 kr
10 x 60		68,00 kr
12 x 60		77,50 kr
15 x 60		90,00 kr
20 x 60    110,00 kr
25 x 60    129,00 kr

Lind1ist lOOOmm
1 x 1 3,70 kr 		2 x 5 4,5O kr 		5 x 5 6,80 kr
1 x 2 3,70 kr 		2 x 7 5,00 kr 		5 x 7 7,00 kr
1 x 3 3,70 kr 		2 x 10 5,20 kr 		5 x 10 8,20 kr
1 x 4 4,00 kr 		2 x 15 6,30 kr 		5 x 15 10,3O kr
1 x 5 4,20 kr 		2 x 20 7,60 kr 		5 x 20 12,3O kr
1 x 7 5,00 kr 		3 x 3 4,20 kr 		6 x 6 7,20 kr
1 x 10 5,70 kr 		3 x 4 4,30 kr 		6 x 10 10,3O kr
1 x 15 7,20 kr 		3 x 5 4,40 kr 		6 x 15 12,00 kr
1 x 20 8,60 kr 		3 x 6 4,50 kr 		6 x 20 14,00 kr
1,5 x 1,5 4,00 kr 	3 x 7 5,00 kr 		7 x 7 8,6O kr
1,5 x 2 4,10 kr		3 x 10 6,00 kr 		7 x lo 10,70 kr
1,5 x 3 4,2O kr 	3 x 15 8,0O kr 		7 x 15 13,4O kr
1,5 x 5 4,30 kr 	3 x 20 9,70 kr 		7 x 20 15,60 kr
1,5 x 7 4,70 kr 	4 x 4 5,10 kr 		8 x 8 10,30 kr
1,5 x l0 5,1O kr 	4 x 5 5,3O kr 		8 x 10 11,00 kr
1,5 x 15 6,20 kr 	4 x 6 5,70 kr 		8 x 15 14,00 kr
1,5 x 20 6,80 kr 	4 x 7 6,2O kr 		8 x 20 18,00 kr
2 x 2 4,10 kr 		4 x lO 7,60 kr 		10 x lO 12,00 kr
2 x 3 4,20 kr 		4 x 15 8,80 kr 		10 x 15 16,00 kr
2 x 4 4,30 kr 		4 x 20 10,70 kr 	lo x 20 20,00 kr
						12 x 12 15,50 kr
Tillbaka till startsidan

© alla bilder: Bosse Gårdstad, Vallentuna 08-511 777 57